top of page

OSTUTINGIMUSED

 

ÜLDTINGIMUSED

 

 1. Käesolevad ostutingimused (Tingimused) reguleerivad marikaarro.ee veebipoe  (edaspidi E-pood), Arro Ateljee OÜ (Müüja) ning e-poes tellimuse teinud isiku (Tellija) vahel e-poest kauba ostmisel tekkivaid õigussuhteid. 
   

 2. E-poe tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. 
   

 3. Müüjal on õigus käesolevaid tingimusi muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse e-poe kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest e-poes või muul, tingimustes nimetatud ajal. 
   

 4. Kui tellimus on e-poele edastatud enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse tellija ja e-poe vahel tekkinud õigussuhtele tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, va kui tingimustes on ette nähtud teisiti. 
   

 5. E-poel on õigus müüdavate kaupade hindu igal ajal muuta, kui tingimustes ei ole ette nähtud teisiti. 
   

 6. Juhul, kui olete täitnud tellimusvormi, kuid ei ole veel tellimust e-poele esitanud ja kui kauba hind peaks pärast seda muutuma, tuleb e-poele edastatud tellimuse korral tasuda kauba eest hind, mis kehtib tellimusvormi esitamisel. 

PRETENSIOONIDE ESITAMISE ÕIGUS 

 1. Enne kauba kasutamist tuleb tellijal tutvuda kauba kasutusjuhendi ja tootjapoolsete soovitustega, et vältida toote ebaõigest kasutamisest tulenevaid kahjustusi. Juhul kui toode ei vasta kokkulepitud tingimustele või ei toimi korrektselt, on kliendil õigus kasutada pretensioonide esitamise õigust. 
   

 2. Peale kauba kättesaamist on tellijal 14 päeva aega kaubaga tutvumiseks. Soovi korral on tellijal võimalus kaup tagastada eelnimetatud tähtaja jooksul (lepingust taganemine), saates e-poe veebilehe www.marikaarro.ee kontaktivormi kaudu vastavasisulise teate ning tagastades kauba oma kulul. 
   

 3. Võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punktist 41 tulenevalt ei kuulu tagastamisele (st Tellija kaotab punktis 2. nimetatud taganemisõiguse) avatud pakendiga, kasutatud või rikutud (sh rikutud pakend) kaup, va kui pakend on saanud kahjustada transpordi käigus ning kauba kättesaamisel kullerteenuse vahendusel või postiasutuses on tehtud vastav märge saatelehele või pakiautomaati saabunud kauba vastuvõtmisel on viivitamatult teatatud e-poele vigastatud pakendiga kauba kättesaamisest. 
   

 4. Lepingust taganemise korral punktis 2. sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa. 
   

 5. Raha tagastatud kauba eest makstakse tagasi tellija või tellija poolt nimetatud muu isiku arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest e-poeni tingimusel, et sama tähtaja jooksul on kaup tagastatud p 2. nimetatud aadressile. 
   

 6. Tagastatav kaup peab sisaldama kõiki kauba pakendis sisaldunud esemeid. 

GARANTII

 1. www.marikaarro.ee veebipoes müüdavale kaubale kehtib tootjapoolne garantii juhul kui see on märgitud toote kirjeldusse või tootega kaasas olevatesse dokumentidesse. Garantii kehtib vastavalt tootjapoolsetele garantiitingimustele. 
   

 2. Garantiidokumendiks on müügiarve. Garantiidokumendil peab olema märgitud toote nimetus ja müügi kuupäev. Nõuetekohaste dokumentide puudumisel garantii ei kehti. 
   

 3. Garantiijuhtumi korral on vaja müüjale probleemist teada anda kas veebilehe www.marikaarro.ee kontaktivormi kaudu või telefoni teel +372 5662 3843. 
   

 4. Sõltumata sellest, kas toote suhtes on väljastatud garantii, vastutab müüja kauba puuduste eest, mis olid olemas kaubal tellijale üleandmise hetkel, isegi juhul kui puudus ilmneb hiljem, välja arvatud juhul kui klient teadis või pidi teadma kauba puudusest lepingu sõlmimisel. 
   

 5. Puudusega kauba parandamine, vahetamine või tagastamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele, eelkõige vastavalt võlaõigusseaduses sätestatud tingimustele. Kui kliendi poolt ostetud kaup on puudusega, on kliendil õigus müüja vastu kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid. 
   

 6. Puuduste ilmnemisel teostatakse tootele vajalik parandus alati lühima võimaliku aja jooksul.
   

 7. Müüja on kohustatud tellija kirjalikus või taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis vastama ja teavitama tellijat nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisesest.

 

OSTUTELLIMUS JA SELLE VORMISTAMINE

 1. Ostutellimus luuakse hetkel, kui täidetakse e-poe lehel vastav tellimusvorm ja vajutatakse nupule „Esita tellimus“.  Edastatud tellimus ei kohusta Teid veel kaupa ostma. 
   

 2. Tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete e-poe tellimiskeskkonnas vormistatud tellimuse eest tasunud. Tellija saab e-poelt tellimuse kinnituse ka e-posti aadressile, mille ta sisestas tellimust vormistades. 
   

 3. Pärast tellimuse kinnitamist edastatakse tellimus e-poele täitmiseks ning kättetoimetamiseks vastavalt Teie valitud kättetoimetamise viisile. 
   

 4. Kättetoimetamiskoha andmete sisestamisel kontrollige sisestatud andmete õigsust. Teie esitatud informatsioon on aluseks tellimuse täitmisel ja kauba kohaletoimetamisel. 
   

 5. Tellimuse esitamisega kinnitab tellija, et tal on tehingu tegemiseks vajalik õigus- või teovõime ja/või volitus tehingu teostamiseks. Piiratud teovõimega (st alla 18-aastane isik) tellija kinnitab tingimustega nõustumisega, et tema seaduslik esindaja on andnud talle nõusoleku tehingu tegemiseks ning selleks vajalike rahaliste vahendite kasutamiseks. 
   

 6. Kauba müügilepingu sõlminud isikuks on isik, kes kauba eest tasub. 
   

 7. Kauba müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) ostutellimuse alusel koostatud tellimuse kohta kinnituse saatmisest tellija poolt sisestatud e-posti aadressile. 

TELLIMUSE TÄITMINE, KAUBA KÄTTETOIMETAMINE

 1. Kui olete kauba eest tasunud (Tellimuse kinnitanud), suunatakse tellimus e-poele, kes kontrollib tellimuse andmed ning korraldab selle täitmise vastavalt Teie poolt valitud kättetoimetamise viisile hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul tellimuse kinnitamisest. Seda välja arvatud juhul, kui tähtaja järgimine on mõnel tingimustes nimetatud põhjusel võimatu. 
   

 2. Peale kauba eest tasumist toimetatakse kaup Teieni tellimuse vormistamisel Teie poolt valitud kättetoimetamise viisil ja soovitud asukohta/pakiautomaati. 
   

 3. Palun kontrollige tellimuse vormistamisel esitatavate andmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi kauba kättetoimetamisel. E-pood ja kauba kättetoimetaja ei vastuta kauba kättetoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. 
   

 4. Tellija peab arvestama, et pakiautomaadile ligipääs võib olla kaubanduskeskuse poolt piiratud kaubanduskeskuse lahtioleku aegadega. 
   

 5. Tellija nõustub tingimustega nõustumisega, et juhul kui tellija ei too kaupa pakiautomaadist ära postiteenuse osutaja poolt teatatud aja jooksul, tagastatakse kaup e-poele. E-poele tagastatud kauba maksumust ega kättetoimetamise tasu e-pood tellijale ei hüvita. 
   

 6. Juhul kui Tellija ei ole kaupa punktis 3. nimetatud põhjusel kätte saanud, on tellijal õigus pöörduda e-poe poole ning paluda kauba uuesti saatmist, kui e-pood ei ole saadetises sisaldunud kaupa lahti pakkinud. Kui tellijale komplekteeritud kaup on veel e-poes lahtipakkimata, teeb e-pood uue katse kauba saatmiseks tellijale ning tellija ei pea kauba eest uuesti tasuma, kuid kohustub tasuma kättetoimetamise tasu. 

E-POE HINNAD JA TASU KÄTTETOIMETAMISE EEST

 1. E-poes müüdavale kaubale kehtib kauba juures näidatud hind. 
   

 2. Kättetoimetamise hind võib muutuda sõltuvalt tellimuse suurusest. Sellest informeerib müüja tellijat esimesel võimalusel pärast tellimuse esitamist. 
   

 3. Kauba hind ei sisalda tasu kauba kättetoimetamise eest. Kättetoimetamise tasu sõltub tellija poolt valitud kättetoimetamise viisist:
  3.1 I
  tella SmartPost pakiautomaat (3,99 EUR). Tellimus jõuab valitud pakiautomaati 1-5 tööpäeva jooksul       alates makse laekumisest. Kui kaup on jõudnud pakiautomaati, saate SMS-i, mis sisaldab pakiautomaadi       avamiseks vajalikku turvakoodi. Sisestades koodi, avaneb uks paki kättesaamiseks.
  Tellimust hoitakse Itella SmartPost pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Juhul kui Te nimetatud aja jooksul             tellimusele järgi ei lähe, saadetakse see tagasi Arro Ateljee OÜ-le.  
  3.2 Omniva pakiautomaat (3,99 EUR). Tellimus jõuab valitud pakiautomaati 1-5 tööpäeva jooksul               alates makse laekumisest. Kui kaup on jõudnud pakiautomaati, saate SMS-i, mis sisaldab pakiautomaadi       avamiseks vajalikku turvakoodi. Sisestades koodi, avaneb uks paki kättesaamiseks.      
  Tellimust hoitakse Itella Omniva pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Juhul kui Te nimetatud aja jooksul         tellimusele järgi ei lähe, saadetakse see tagasi Arro Ateljee OÜ-le.  
  3.3 Tulen ise järele (0€). 
  Tootele saate järele tulla eelneval kokkuleppel aadressile Narva mnt 15, Tallinn. Kokkuleppeks tuleb helistada tel +372 5662 3843.

KAUBA EEST TASUMINE

 1. E-poe tellimiskeskkonnas tellitud Kauba eest saate tasuda pangaülekandega arvel näidatud pangakontole.
   

 2. Kauba eest on tasutud ja E-poe tellimiskeskkonnas tehtud tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete tellimuse eest tasunud. Tellijale saadetakse lisaks E-poe poolne tellimuse kinnitus Ttellija poolt sisestatud e-posti aadressile. Kui Teile ei saabu teadet e-poe poolt tellimuse kinnitamise kohta 1 (ühe) tööpäeva jooksul pärast makse teostamist, palun võtke ühendust kodulehe kontaktivormi kaudu või helistage tel +372 5662 3843.

 

 

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

 1. E-pood vastutab tellija ees ja tellija e-poe ees teisele poolele tingimuste rikkumisega tekitatud otsese kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 
   

 2. E-pood ei vastuta tellijale tekitatud kahju eest, kui kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida e-pood ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh Eepoes asetleidvatest võimalikest tehnilistest tõrgetest põhjustatud viivituste korral kauba kättetoimetamisel (vääramatu jõud). 

MUUD TINGIMUSED

 

 1. Kõik E-poe veebilehel toodud Kauba kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma E-poe omaniku nõusolekuta on keelatud.
   

 2. Kaupade saadavus e-poes võib muutuda ette teatamata. Kui tellija on kauba eest tasunud ning e-poel ei ole võimalik seda tellijale kätte toimetada kauba lõppemise tõttu, on e-poel õigus loobuda müügist ning tagastada tellijale raha tema arvelduskontole 14 päeva jooksul. 
   

 3. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud tellija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Ühtlasi kinnitab tellija, et annab õiguse tema poolt e-poes sisestatud isikuandmete töötlemiseks ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks, sh volitab tellija e-poodi edastama tellija isikuandmed tellimuse täitmisega seotud isikutele (nt kättetoimetamisteenuse osutajad). 
   

 4. Tellija ja e-poe vahel kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui tellija ei ole nõus e-poe pakutud lahendusega ja leiab, et tellija õigusi on rikutud, on tellijal õigus esitada kaebus Tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel: http://tarbijakaitseamet.ee

bottom of page